Managermodules van Mirro

De managermodules geven jou praktische handvatten. Om sociaal veilig leiding te geven. De relatie tussen jou en je werknemer(s) te verbeteren. En je grenzen te bewaken.

Met oefeningen, tips en handige info leer je een positief werkklimaat scheppen. En een veilige omgeving voor je werknemers, door ongewenst gedrag aan te pakken. Je leert hoe je (moeilijke) gesprekken voert. Hoe je conflicten voorkomt en hanteert. En hoe je effectief feedback kunt geven en ontvangen.

De modules zijn kort en laagdrempelig. Ze vormen een opstap naar meer verdieping. De modules zijn in samenwerking met de Rijksoverheid ontwikkeld om verzuim te beperken.

Psychische klachten bij werknemers

Het kan lastig zijn om psychische klachten bespreekbaar te maken met werknemers. Hiervoor moet er goed contact zijn tussen jou en je werknemer. Hoe je daarvoor zorgt? Door mee te bewegen met de werknemer, in hoeverre dat kan. Door niet te star op de regels te zitten. En door empathisch te zijn.

Binnen de managermodules leer je omgaan met werknemers die:

  • in de overgang zitten
  • mantelzorger zijn
  • in de rouw zijn
  • relatieproblemen hebben
  • door een scheiding gaan
  • een diagnose hebben
  • werkstress ervaren
  • angst hebben
  • een chronische aandoening hebben

Ook krijg je handvatten voor ongewenst gedrag op de werkvloer. Zoals agressie en geweld, maar ook pestgedrag, discriminatie en seksuele intimidatie. Zo creƫer je een sociaal veilige omgeving voor je werknemers.

Ruim 50% van de managers heeft hun manier van leidinggeven aangepast door de managermodules.

72% van alle managers heeft nieuwe kennis opgedaan over psychische klachten door deze modules.

De managermodules zijn goed te gebruiken voor de onboarding van nieuwe medewerkers.

Geef aan dat het om de managermodules gaat bij ‘Eventuele opmerkingen’. Naast de managermodules krijg je dan automatisch toegang tot alle 25 zelfhulpmodules van Mirro.

Laat het ons weten als jouw organisatie nog geen Mirro-modules aanbiedt!

Stichting mirro

Adres
Leidseveer 2-10
3511 SB Utrecht
Telefoon
Mail